Кристиан Димитров – trusted by Google Street View

Казвам се Кристиан Димитров.
Google Street View Trusted - Kristian Dimitrov
Акредетиран от Google Street View професионалист съм.
Можете да ме наемете за панорамни снимки и изработка на виртуални обиколки на ваши обекти – ресторанти, хотели, магазини, офиси.


Работя като PPC & SEO специалист.
Имам богат опит, управлявал съм големи бюджети в Google Ads и Facebook по множeство проекти като Middle PPC Specialist в агенция Netpeak и PPC Manager в PCStore.bg. Управлявал съм кампании за Дайкин България и Ранърс ЕООД.

• Свържете се с мен ако търсите услуги, свързани с първоначални настройки на бизнеса ви за дигитално отчитане (отчитане на електронна търговия през Google Analytics, създаване на цели и следене за изпълнението им чрез Google Tag Manager и Google Analytics, импротиране на разходи от рекламни канали (Facebook, Criteo) в GA, връзка и коректно прехвърляне на данни между Google Ads и Google Analytics, изготвяне на технически задания към програмисти за изработка на фийдове и настройка на Динамичен ремаркетинг в Google Ads и Facebook, обучение на персонала за правилно разчитане и анализ на данните в Google Analytics.)

• Свържете се с мен ако търсите ефективно управление на рекламния Ви бюджет в Google Ads и Facebook. Ще получите максимално отговорно управление със строго придържане към конкретните цели и редовни отчети. Ще избегнете комуникацията с търговци на голяма дигитална агенция, а ще бъдете обслужвани директно от мен – отличен специалист с уважение към клиента, богат опит и много знания.


Контакти:
Кристиан Димитров
• телефон / Viber: +359 877 616551
• Email: kris.dimitrov@gmail.com


Професионални сертификати:

Google Analytics Individual Qualification

Google Ads – Measurement Certification

Shopping ads Certification

Google Ads Search Certification

Google Ads Video Certification

Google Ads Mobile Certification

Google Ads Display Certification

Digital Sales Certification

Google Ads Fundamentals

Google Street View Trusted

Bing_Ads
Certificate Digital Garage - Marketing - Kristian DimitrovCertificate SEO Advanced - SoftUni - Kristian Dimitrov Certificate Google Tag Manager - Kristian Dimitrov Certificate Ecommerce Analytics - Kristian Dimitrov Certificate Google Analytics - Kristian Dimitrov Certificate Advanced Google Analytics - Kristian Dimitrov


Паралелно с кариерата ми съм създал, развивам и поддържам следните страници:


Изтеглете автобиографията ми за да се запознаете в детайли с опита ми и да се свържете с работодателите ми за референции ако желаете.

[adinserter block="3"]